Uppfödning och avel

Som uppfödare av rasen är det av högsta vikt att man satt sig in i rasens situation och klubbens rekomendationer för avel. Detta för att bibehålla den friska sunda ras vi haft i många år tack vare en generös informationsdelning och noggran uppföljning från klubben om avelsutvecklingen.

Idag delas ansvar lika på uppfödare och hanhundsägare, det är därför vikigt att även du som tänker låna ut din hanhund är insatt i rasens hälsostatus, RAS och genetik.

Rekommenderade priser

Japanska spetsklubbens rekommendationer

  • Rekommenderad parningsavgift är 1500:- för parning + 1500:- per valp.
  • Det rekommenderade valppriset är 

Var noga med att skriva parningsavtal med hanhundsägare så att inga problem uppstår. 

HÄLSOINVENTERING

Ständig insamling och lagring av information om våra japanska spetsars hälsa, uppkomna sjukdomar och dödsorsaker
Avelskommittén samlar in material om hur gamla våra hundar blir och orsaken till deras bortgång.

Vi skulle nu vilja ha er hjälp med detta , skicka in följande uppgifter till oss: avelsrad@japansk-spetsklubb.se

avelsrad@japansk-spetsklubb.se

 

Kontakt

Japansk Spetsklubb Ordförande: Carina Lundgren 0171-474140 ordforande@japansk-spetsklubb.se